Verloning en CAO.

Salaris per 4 weken !

Jetflex betaald de salarissen per 4 weken. Dat betekend dat u 13 keer per jaar uitbetaald krijgt. Vakantie geld word uitgekeerd in maand mei ( of binnen 6 weken na einde dienstverband)

CAO!

Jetflex werkt met de inlenersbeloning. Van toepassing zijn

Bouw,  bouw CAO + pensioen

techniek, NBBU CAO / CAO (klein)metaal

 Wat is inlenersbeloning?

Inlenersbeloning is een term die voorkomt in de ABU cao en NBBU cao voor uitzendkrachten. De inlenersbeloning is er op gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en volgens de cao van de inlener worden betaald.

 Waarom inlenersbeloning?

Inlenersbeloning is wettelijk vastgelegd om het verschil in beloning tussen uitzendkrachten en personeel met rechtstreeks dienstverband tegen te gaan.

 Wanneer moet inlenersbeloning worden toegepast?

Vanaf 30 maart 2015 is elk uitzendbureau verplicht om inlenersbeloning vanaf de eerste werkdag van de uitzendkracht toe te passen. Voor NBBU-leden geldt die verplichting nu al.